Vrácení a právo na odstoupení

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností.)

Reklamace

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je 14 dní ode dne

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali nebo převzali zboží, pokud jste objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a tyto jsou nebo budou dodány jednotně ;

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední zboží za předpokladu, že jste objednali několik zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je dodáváno samostatně;

- na které jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední položku za předpokladu, že jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (SoBuy Commercial GmbH, Meiendorfer Amtsweg 5, 22145 Stapelfeld, telefonní číslo: 040/ 633 0 79 24, e-mailová adresa: info@sobuy-shop.de) zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mail) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než jaké má nejlevnější standardní doručení, které nabízíme ), která má být splacena okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

Ponesete okamžité náklady na vrácení zboží.

Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Důvody vyloučení nebo zániku

- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;

- pro dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum expirace by bylo rychle překročeno;

- zur Lieferung alkoholischer Getränke, der Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer ke

- pro doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odvolání zanikne na počátku smlouvy

- pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho plomba po dodání odstraněna;

- pro dodání zboží, pokud bylo po dodání kvůli jeho povaze nerozlučně smícháno s jiným zbožím;

- zur Lieferung von Toner oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a zašlete nám tento formulář).

- Komu SoBuy Commercial GmbH, Meiendorfer Amtsweg 5, 22145 Stapelfeld, e-mailová adresa: info@sobuy-shop.de:

- Tímto (*) ruším mnou/ námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Jméno des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (Nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.