Ochrana osobních údajů

Inpovinnost poskytovat informace podle čl. 13 GDPR


 
Web o zásadách ochrany osobních údajů


 
Ochrana dat

 

Pokud níže není uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno ani zákonem ani smlouvou, ani není nutné k uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné důsledky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.


Soubory protokolu serveru


Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace.
Pokaždé, když vstoupíte na náš web, přenesou se údaje o používání k nám nebo našemu poskytovateli webových služeb / IT služeb prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloží se do dat protokolu (tzv. Soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název vyvolané stránky, datum a čas hovoru, IP adresa, množství přenesených dat a poskytovatel žádosti. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převážně oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšení naší nabídky.


Vaše údaje budou mimo jiné předány do Kanady. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro předávání údajů do Kanady.

 

Kontaktovat


Správce/pověřenec pro ochranu osobních údajů


Kontaktujte nás dle vašeho přání. Kontaktní údaje správce údajů naleznete v naší tiráži.
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat přímo na adrese: Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Swetlana Winter- CompanyCheck Germany GmbH
Schillerstr. 47/49
22767 Hamburg
Telefon: 0159-04328806

Navázání kontaktu se zákazníkem prostřednictvím e-mailu


Pokud nás kontaktujete nejprve e-mailem, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti o kontakt.
Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Erfolgt die Contactaufnahme aus anderen Gründen erfolgt diese Datenverarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse an der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage. In diesem Fall haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situace ergeben, jederzeit dieser auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhenden Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten zu widesprechen.
Vaše e-mailová adresa bude použita pouze ke zpracování vašeho dotazu. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Sběr a zpracování pomocí kontaktního formuláře


Když použijete kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu. Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm
náš převažující oprávněný zájem na zpracování a reakci na vaši žádost. V tomto případě máte právo
z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaše e-mailová adresa bude použita pouze ke zpracování vašeho dotazu. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Objednávky zákaznických účtů


Účet


Když si založíte zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeném. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš nákupní zážitek a zjednodušit vyřizování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Její
Zákaznický účet bude poté smazán.


Shromažďování, zpracování a přenos osobních údajů pro objednávky


Při zadávání objednávky shromažďujeme a zpracováváme pouze vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jeho neposkytnutí má za následek, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytný pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali,
Poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelé IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.


Vaše údaje budou mimo jiné předány do Kanady. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro předávání údajů do Kanady.


recenze reklamy


Hodnocení zákazníka pečetí kupujícího


Na našich webových stránkách používáme nástroj pro hodnocení zákazníků kupujícího pečeti od společnosti Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Po zadání objednávky bychom vás chtěli požádat, abyste ohodnotili a komentovali váš nákup u nás.
Za tímto účelem vám napíšeme e-mailem, přičemž jako součást zpracování objednávky použijeme technický systém poskytovatele nástroje pro hodnocení pečetí kupujícího.
Vaše údaje budou zpracovány buď s vaším souhlasem, nebo na základě našeho oprávněného zájmu.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO s vaším souhlasem, za předpokladu, že jste výslovně souhlasili s obdržením žádosti o hodnocení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí odpovídajícího odkazu v e-mailu, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby odvolání.
Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna ze seznamu adresátů.
Zpracování bez výslovného souhlasu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na pravdivá, ověřená hodnocení našich služeb v rámci přímé reklamy. Za tímto účelem zasíláme elektronickou žádost o recenzi našeho vlastního zboží nebo služeb, které jste u nás již zakoupili. Bude zaslán na e-mailovou adresu, kterou jsme od Vás obdrželi v rámci prodeje zboží nebo služeb. Odeslání žádosti o přezkoumání je podmíněno tím, že nepoužijete svou e-mailovou adresu
namítli.
Námitku je možné vznést kdykoli, když nám ji oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži. Můžete také použít vyhrazený odkaz ve výzvě ke kontrole. Nejsou na to žádné náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.
Osobní údaje uložené v této souvislosti v technickém systému nástroje pro vyhodnocování pečetí kupujícího
Smazáno 3 měsíce po dodání zboží zaznamenané k hodnocení.


Použití e-mailové adresy pro zasílání novinek


Bez ohledu na zpracování smlouvy používáme vaši e-mailovou adresu výhradně pro vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás upozorníte. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna ze seznamu adresátů.


Správa zboží poskytovatele přepravních služeb


Předání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu přepravy


Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím v procesu objednávky výslovně souhlasili. Účelem tohoto přeposílání je informovat vás e-mailem o stavu expedice. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte nebo dopravnímu podniku, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.


Použití externího systému řízení zásob


Pro zpracování smluv v rámci zpracování objednávek používáme systém merchandise managementu. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky předány společnosti ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld.


platebních služeb


Použití PayPal


Všechny transakce PayPal podléhají zásadám ochrany osobních údajů PayPal. To najdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Použití plateb Amazon


Wir verwenden auf unserer Webové stránky Zahlungsdienst Amazon Payments der Amazon Payments Europe sca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; „Amazon Payments“).
Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby Amazon Payments.
Zur Einbindung dieses Zahlungsdienstes ist es erforderlich, dass Amazon Payments beim Aufruf der Website Daten (zB IP-Adresse, Gerätetyp, Betriebssystem, Browsertyp, Standort Ihres Geräts) sammelt, speichert und analysiert. Hierzu können auch Cookies eingesetzt werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung Ihres Prohlížeče.
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace
nesouhlasí.
S výběrem a používáním „Amazon Payments“ jsou data potřebná pro zpracování plateb přenesena do Amazon Payments
předány, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi vybraným způsobem platby. Toto zpracování je založeno na čl. 6
Odstavec 1 písm. b GDPR.
Další informace o zpracování dat při používání platební služby Amazon Payments naleznete v souvisejících
Zásady ochrany osobních údajů na: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Použití osobních údajů při výběru platebních možností Klarna


Abychom vám mohli nabídnout platební možnosti společnosti Klarna, předáme společnosti Klarna osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje a údaje o objednávce. Tímto způsobem může Klarna posoudit, zda můžete využít možnosti plateb nabízené společností Klarna a přizpůsobit možnosti plateb svým potřebám. Obecné informace o společnosti Klarna jsou k dispozici na adrese: https://www.klarna.com/de/. S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna zacházet v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů na adrese https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/soukromí.


Cookies


Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vyvolá web, může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném přístupu na web.
Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci používat všechny
Funkce tohoto webu bude možné využívat v plném rozsahu.
Pod následujícími odkazy zjistíte, jak můžete spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (včetně jejich deaktivace):
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Technicky nezbytné soubory cookie


Pokud není níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie navíc umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i poté, co jste změnili stránky, a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. K tomu je nutné, aby prohlížeč také po
se rozpozná při změně stran.


Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 (2) TTDSG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zaručení optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky. Proti tomuto zpracování máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace
vznést námitku proti dotčeným osobním údajům.


Analýza
Používání Google Analytics


Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. Mimo jiné lze shromažďovat následující informace: IP adresu, datum a čas zobrazení stránky, cestu kliknutí, informace o prohlížeči, který používáte, a o tom, který používáte
Zařízení, navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka, přes kterou jste se dostali na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Google Analytics využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Takto vygenerované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti
současnost, dárek. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a
https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Sowohl Google als auch staatliche US-Behörden haben Zugriff auf Ihre Daten. Ihre Daten können von Google mit anderen Daten, wie beispielsweise Ihrem Suchverlauf, Ihren persönlichen Accounts, Ihren Nutzungsdaten anderer Geräte und allen anderen Daten, die Google zu Ihnen vorliegen hat, verknüpft werden. Auf dieser Website ist die IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten und zielgerichteten Gestaltung der Website. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen.
Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy)
společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Aby se zabránilo shromažďování údajů a zabránit ukládání pomocí Google Analytics napříč zařízeními, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Aby to mělo plný účinek, musíte se odhlásit na všech systémech a zařízeních, která k tomu slouží. Pokud smažete opt-out cookie, budou žádosti znovu odeslány společnosti Google. Pokud kliknete sem, nastaví se opt-out cookie: Deaktivovat Google Analytics. Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na
https://www.google.de/intl/de/policies/ sowie unter https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.


Plug-ins a ostatní


Použití správce značek Google


Na našich webových stránkách používáme Správce značek Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Tato aplikace spravuje značky JavaScriptu a značky HTML, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží pro účely návrhu a optimalizace našich webových stránek, které se orientují na poptávku.
Samotný Google Tag Manager neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Zde naleznete informace o Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie hier.


Dotčená práva a doba skladování


Doba skladování


Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve používány po dobu trvání záruční doby, poté se zvažují
zákonné, zejména daňové a obchodněprávní doby uchovávání a následně po uplynutí lhůty vymazány, pokud
nedali jste souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Práva dotyčné osoby


Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 20 GDPR následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, jakož i proti zpracování za účelem přímé pošty.

Právo na odvolání k orgánu dozoru

Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že
Zpracování vašich osobních údajů není zákonné.
Stížnost můžete podat mimo jiné u nám příslušného dozorového úřadu, na který se můžete obrátit na níže uvedených kontaktních údajích
dosáhnout:

Hamburk, komisař pro ochranu údajů a svobodu informací
Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. patro
20459 Hamburg
Tel .: + 49 40 428544040
Fax: + 49 40 428544000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de


Právo na odvolání


Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace s účinkem do budoucna . Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud je nebudeme moci přesvědčivě chránit
Prokázat důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


poslední aktualizace: 10.01.2022

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.