Informační povinnost podle článku 13 GDPR

Informační povinnost podle článku 13 GDPR

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů a federálního zákona o ochraně osobních údajů.

 

We SoBuy Commercial GmbH shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje za následujících podmínek:

 

Účel zpracování údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy nebo plnění smluvních nebo předsmluvních povinností.

 

Nutnost / právní základ

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1b GDPR. Bez poskytnutí údajů nelze smlouvu realizovat.

 

Datenspeicherung

Pro realizaci smluvního vztahu jsou shromažďovány následující údaje:

 

 

  • Osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození atd.)
  • Kontaktní údaje (telefon, fax, pošta ...)

 

 

Převod na třetí strany

Údaje budou předány nebo předány následujícím příjemcům za účelem provedení stávajícího smluvního vztahu a tam také zpracovány za účelem plnění smlouvy:

 

 

  • Software pro správu
  • Daňový úřad
  • Přepravní společnosti
  • poskytovatelé služeb
  • Daňový úřad

 

 

 

Doba uložení dat

Data již budou okamžitě odstraněna, pokud již není vyžadováno jejich ukládání nebo pokud neexistují žádné požadavky na obchodní nebo daňové právo, které by tomu bránily.

 

 

Přenos vašich údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

K převodu do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor - EHP) nedochází.

 

Vaše práva

Máte právo na informace o příslušných osobních údajích, jakož i na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů do odvolání zůstává nedotčena.

 


 

Stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jsou vaše nároky na ochranu osobních údajů jakýmkoli způsobem porušeny, máte právo podat stížnost u následujícího dozorového úřadu:

 

Státní komisař pro ochranu údajů

Hamburský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací

Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg - 7. patro

Tel .: 040-42854-4040

Fax: 040-42854-4000

E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

Můžete nás kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

 

SoBuy Commercial GmbH

Nový Höltigbaum 6

22143 Hamburg

Tel .: 040-537984-900

Fax: 040-537984-909

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Paní Winterovou můžete kontaktovat na: 

Telefon: (040) 5 40 90 31-50

E-mail:            datenschutz@companycheck-deutschland.de

Adresa: Schillerstr. 47/49, 22767 Hamburk

 

 

 

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.