Datová politika

PODMÍNKY POUŽITÍ PRO NAŠI FACEBOOKOVOU FANPAGE

 • 1 Rozsah tohoto vyloučení odpovědnosti

Na používání této fanouškovské stránky na Facebooku mezi uživatelem a provozovatelem fanouškovské stránky (dále jen „poskytovatel“) platí následující podmínky použití.

Použití je povoleno pouze tehdy, pokud jako uživatel přijmete tyto podmínky použití.

 • 2 Oznámení o odpovědnosti za obsah na naší fanouškovské stránce na Facebooku

Obsah této fanouškovské stránky na Facebooku je vytvářen s maximální možnou péčí. Poskytovatel však nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Použití obsahu fanouškovské stránky Facebooku je na vlastní riziko uživatele. Příspěvky označené jménem odrážejí názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele.

 • 3 Externí odkazy na naší fanouškovské stránce na Facebooku

Tato stránka fanoušků na Facebooku obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky jsou odpovědností příslušných provozovatelů. Když byly externí odkazy poprvé vytvořeny, poskytovatel zkontroloval, zda obsah třetích stran není v rozporu se zákonem. V té době nebyla zjevná žádná porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijme obsah za referencí nebo odkazem za svůj vlastní. Trvalá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se však dozvíme o porušení zákona, budou takové externí odkazy okamžitě odstraněny.

 • 4 povinnosti jako uživatel naší fanouškovské stránky na Facebooku

(1) Jako uživatel se zavazujete, že na naší fanouškovské stránce na Facebooku nebudete zveřejňovat žádné příspěvky / komentáře, které porušují tato pravidla, společnou slušnost nebo jakékoli jiné platné německé zákony. Zejména máte zakázáno

 •  Zveřejňovat urážlivý nebo nepravdivý obsah;
 • legálně, zejména podle autorských práv a zákonů o ochranných známkách, používat chráněný obsah bez autorizace;
 • zapojit se do jednání narušujících hospodářskou soutěž;
 • Inzerovat na fanouškovské stránce Facebooku bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele. To platí také pro takzvanou skrytou reklamu, jako je propojení vaší vlastní fanouškovské stránky nebo webu s textem nebo bez textu v komentářích nebo v rámci příspěvků.

(2) Poskytovatel má právo mazat příspěvky a komentáře, pokud by mohly obsahovat porušení zákona.

(3) Jako uživatel se zavazujete zkontrolovat své příspěvky a komentáře před jejich zveřejněním, abyste se ujistili, že obsahují informace, které nechcete publikovat. Vaše příspěvky a témata lze zaznamenávat ve vyhledávačích a být tak přístupná po celém světě. Nárok na vymazání nebo opravu těchto záznamů ve vyhledávači vůči poskytovateli je vyloučen.

(4) Pokud by třetí strany nebo jiní uživatelé vznesli vůči poskytovateli nároky kvůli možnému právnímu porušení, které a) vyplývá z obsahu, který jste jako uživatel zveřejnili na fanouškovské stránce Facebooku, a / nebo b) z použití fanouškovské stránky poskytovatele vy jako uživatel vzniknete, vy jako uživatel se zavazujete osvobodit poskytovatele od jakýchkoli nároků, včetně nároků na náhradu škody, a uhradit poskytovateli náklady vzniklé v důsledku možného porušení. Poskytovatel je zejména osvobozen od nákladů na nezbytnou právní obranu. Poskytovatel je oprávněn požadovat po vás jako uživateli příslušnou zálohu. Jako uživatel jste povinen poskytovatele v dobré víře podporovat informacemi a dokumenty v právní obraně proti třetím stranám. Všechna další práva a nároky na náhradu škody od prodávajícího tím nejsou dotčeny. Pokud jako uživatel nenesete odpovědnost za možné porušení zákona, výše uvedené povinnosti neplatí.

 • 5 Autorská práva a doplňková autorská práva

(1) Na obsah zveřejněný na této stránce fanoušků na Facebooku se vztahuje německé autorské právo a doplňkové autorské právo. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským a doplňkovým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro kopírování, úpravy, překlady, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněné kopírování nebo distribuce individuálního obsahu nebo úplných stránek není povoleno a je trestáno zákonem. Je povoleno pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

(2) Prezentace této webové stránky ve vnějších rámcích je povolena pouze s písemným svolením.

 • 6 Ochrana dat na Facebooku / tlačítkem „To se mi líbí“

(1) Poskytovatel této stránky fanoušků na Facebooku používá doplňky od poskytovatele Facebook.com, které jsou poskytovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé našich webových stránek, na kterých je nainstalován modul plug-in pro Facebook, jsou tímto informováni, že modul plug-in naváže spojení s Facebookem, přičemž se provede přenos do vašeho prohlížeče, aby se modul plug-in na webu objevil.

(2) Kromě toho jsou data prostřednictvím používání předávána serveru Facebook, který obsahuje informace o návštěvách vašich webových stránek na naší domovské stránce. Pro přihlášené uživatele Facebooku to znamená, že údaje o využití jsou přiřazeny k jejich osobnímu účtu na Facebooku. Jakmile jako přihlášený uživatel Facebooku aktivně používáte zásuvný modul pro Facebook (např. Kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo pomocí funkce komentáře), budou tato data přenesena do vašeho účtu na Facebooku a zveřejněna. Tomu se můžete vyhnout pouze tím, že se předem odhlásíte ze svého účtu na Facebooku.

(3) Nevíme přesně, jaká data Facebook ukládá a používá. Jako uživatel fanouškovské stránky tedy musíte počítat s tím, že Facebook vaše akce na fanouškovské stránce také zcela uloží.

(4) Kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ Facebook obdrží vaši IP adresu, typ procesoru a verzi prohlížeče. Pomocí vaší IP adresy, Facebooku, spolu s dalšími údaji a vaším skutečným jménem, ​​pokud jste to uvedli ve svém profilu na Facebooku, můžete určit svou identitu a zvyky v tomto profilu. Pokud se vždy přihlásíte na Facebook prostřednictvím tohoto uživatelského profilu, Facebook by mohl zjistit zejména vaše preference, kontakty a životní styl.

 • 7 Další předpisy

(1) Kromě toho platí všeobecné podmínky používání společnosti Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko na adrese https://www.facebook.com/terms.php

(2) Pokud jde o ochranu údajů na Facebooku, vezměte prosím na vědomí následující informace o ochraně údajů od společnosti Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zdroj: Zdarma Zřeknutí se odpovědnosti na fanpage na Facebooku z Hledání právníka Juraforum.de.

 

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.