Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákaznících

I. Všeobecné obchodní podmínky


§ 1 Základní podmínky


(1) Následující smlouvy se vztahují na smlouvy, které s námi jako dodavatelem (SoBuy Commercial GmbH) uzavíráte prostřednictvím webových stránek www.sobuy.de. Není -li dohodnuto jinak, je zahrnutí zahrnutí vašich vlastních podmínek, je -li to relevantní, v rozporu.


(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze připsat převážně její obchodní ani nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce vykonávají svou nezávislou profesní nebo obchodní činnost.


§ Uzavření smlouvy 2


(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.


(2) Jakmile je příslušný produkt zveřejněn na našich webových stránkách, předkládáme závaznou nabídku na uzavření smlouvy pro systém online nákupního košíku za podmínek uvedených v popisu položky.


(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku takto:
Zboží určené k nákupu je vloženo do „nákupního košíku“. Pomocí příslušného tlačítka na navigační liště můžete vyvolat „nákupní košík“ a kdykoli tam provádět změny.
Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden Ihnen abschließend die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.


Pokud jako způsob platby použijete okamžitý platební systém (např. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete
buď na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě nebo na webovou stránku poskytovatele systému okamžitých plateb.
Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf der Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems oder nachdem Sie zurück in unseren Online-shop geleitet wurden, die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.


Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. die Bestellung abzubrechen.
Odesláním objednávky prostřednictvím příslušného tlačítka („koupit“ nebo podobné označení) prohlašujete právně závazné přijetí nabídky, čímž je smlouva uzavřena.


(4) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá částečně automatizovaným způsobem e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou nám poskytnete, je správná, že je příjem e-mailů technicky zajištěn, a zejména tomu, že tomu nebrání žádné filtry SPAM.


§ 3 Zvláštní ujednání o typech nabízených plateb


(1) Platba prostřednictvím Klarna
Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující možnosti platby.
Platba se provádí společnosti Klarna v každém případě:

 

  • Sofortüberweisung: K dispozici v Německu. Z vašeho účtu bude odečtena částka ihned po zadání objednávky.


Další informace a podmínky použití společnosti Klarna naleznete zde. Obecné informace o Klarně naleznete zde. Vaše osobní údaje bude Klarna zpracovávat v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi
v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna.


Více informací o Klarně najdete zde. Aplikaci Klarna najdete zde.


§ Zachování 4, zachování vlastnictví


(1) Právo na zadržení lze uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.
(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.


§ Záruka 5


(1) Platí zákonná záruční práva.


(2) Jako spotřebitel jste požádáni, abyste zboží ihned po dodání zkontrolovali, zda je kompletní, zjevné vady a poškození při přepravě, a o případných reklamacích co nejdříve informujte nás a dopravce. Pokud nevyhovíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.


(3) Pokud se vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se odchylka za sjednanou pouze tehdy, pokud jste o tom byli námi informováni před předložením smluvního prohlášení a odchylka byla mezi smluvními stranami výslovně a samostatně dohodnuta. .


§ 6 Volba práva, místo plnění, místo soudu


(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele se tato volba práva použije pouze do té míry, že to neodstraní ochranu poskytovanou závaznými ustanoveními práva státu obvyklého pobytu spotřebitele (příznivá zásada).


(2) Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu s námi a místem soudní příslušnosti je naše sídlo, pokud
nejsou spotřebitelé, ale obchodníci, veřejnoprávní právnické osoby nebo speciální fondy veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU nebo pokud není v době podání žaloby známo vaše bydliště nebo obvyklé bydliště. Pravomoc odvolat se k soudu v jiném právním místě zůstává nedotčena.


(3) Ustanovení úmluvy OSN o prodeji se výslovně nepoužijí.


II. Informace pro zákazníka


1. Totožnost prodávajícího


SoBuy Commercial GmbH
Nový Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Německo
Telefon: 040 / 63307924
E-mail: info@sobuy-shop.de


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.


2. Informace o uzavření smlouvy


Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti opravy jsou prováděny v souladu s ustanoveními „Uzavření smlouvy“ našich Všeobecných podmínek (část I.)


3. jazyka smlouva, smlouva textu skladování


3.1. Smluvním jazykem je němčina.


3.2. Neukládáme úplné znění smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze data smlouvy vytisknout pomocí funkce tisku prohlížeče nebo uložit elektronicky. Poté, co obdržíme objednávku, budou vám znovu zaslány e -mailem údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy o prodeji na dálku a všeobecné obchodní podmínky.


4. kodexy chování


4.1. Wir haben uns dem Ehrenkodex der Trusted Shops GmbH Unterworfen, Einsehbar Unter:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.


5. Základní vlastnosti produktu nebo služby


Základní vlastnosti produktu a / nebo služby jsou uvedeny v příslušné nabídce.


6. Ceny a způsoby platby


6.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny cenové komponenty včetně všech příslušných daní.


6.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat pomocí příslušně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a jsou navíc hrazeny vámi, pokud nebylo přislíbeno bezplatné doručení.


6.3. Dostupné způsoby platby se zobrazují pod odpovídajícím tlačítkem na našem webu nebo v příslušné nabídce.


6.4. Není-li u jednotlivých platebních metod uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.


7. dodávka


7.1. Dodací podmínky, datum dodání a případná omezení dodávek naleznete pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.


7.2. Pokud jste spotřebitelem, je zákonem stanoveno, že riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží prodaného během přepravy se na vás přenáší až při předání zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována podnikatelem nebo jinou osobou pověřenou prováděním zásilky.


8. Zákonná záruční práva


Odpovědnost za vady vychází z ustanovení „Záruka“ v našich všeobecných podmínkách (část I).


Tyto obchodní podmínky a informace o zákaznících vytvořili právníci Händlerbund, kteří se specializují na právo IT
trvale kontrolována z hlediska právní shody. Händlerbund Management AG ručí za právní jistotu textů a ručí v
případ varování. Více informací naleznete na: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agbservice.


poslední aktualizace: 01.01.2022

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.