Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákaznících

Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákaznících


I. Všeobecné obchodní podmínky


§ 1 Základní podmínky


(1) Následující smlouvy se vztahují na smlouvy, které s námi jako dodavatelem (SoBuy Commercial GmbH) uzavíráte prostřednictvím webových stránek www.sobuy.de. Není -li dohodnuto jinak, je zahrnutí zahrnutí vašich vlastních podmínek, je -li to relevantní, v rozporu.


(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze připsat převážně její obchodní ani nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce vykonávají svou nezávislou profesní nebo obchodní činnost.


§ Uzavření smlouvy 2


(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.


(2) Jakmile je příslušný produkt zveřejněn na našich webových stránkách, předkládáme závaznou nabídku na uzavření smlouvy pro systém online nákupního košíku za podmínek uvedených v popisu položky.


(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku takto: Zboží určené k nákupu se vloží do „nákupního košíku“. Pomocí odpovídajícího tlačítka v navigační liště můžete kdykoli vyvolat „nákupní košík“ a provést v něm změny.Po kliknutí na tlačítko „Pokladna“ nebo „Pokračovat v objednávce“ (nebo podobné označení) a zadání vašich osobních údajů a platebních a dodacích podmínkách údaje o objednávce se následně zobrazí jako přehled objednávky.


Pokud jako způsob platby používáte systém okamžitých plateb (např. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), budete
buď na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě nebo na webovou stránku poskytovatele systému okamžitých plateb. Pokud budete přesměrováni do příslušného systému okamžitých plateb, proveďte příslušný výběr nebo tam zadejte své údaje. Nakonec se údaje o objednávce zobrazí jako přehled objednávky na webu poskytovatele systému okamžitých plateb nebo po přesměrování do našeho internetového obchodu.


Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat údaje v přehledu objednávek, změnit je (také pomocí funkce „zpět“ internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit. Odesláním objednávky přes příslušné tlačítko ("objednat s povinností platby", "koupit" / "koupit nyní", "objednávka s povinností platby", "zaplatit" / "zaplatit nyní" nebo obdobné označení) prohlašujete, že přijetím nabídky právně závazným způsobem, čímž je smlouva uzavřena.


(4) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá částečně automatizovaným způsobem e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou nám poskytnete, je správná, že je příjem e-mailů technicky zajištěn, a zejména tomu, že tomu nebrání žádné filtry SPAM.


§ 3 Zvláštní ujednání o typech nabízených plateb


(1) Platba prostřednictvím SOFORT / Sofortüberweisung
Pokud zvolíte způsob platby Sofort / Sofortüberweisung, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Sofort GmbH
(Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo; "SOFORT"). Sofort GmbH je společnost Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko). Předpokladem pro používání platební metody SOFORT je, že máte aktivovaný účet online bankovnictví. Během procesu platby v rámci objednávky se musíte odpovídajícím způsobem identifikovat a potvrdit platební příkaz společnosti SOFORT. Z vašeho bankovního účtu bude stržena částka ihned po zadání objednávky. Více informací o SOFORT najdete na https://www.klarna.com/sofort/.


§ Zachování 4, zachování vlastnictví


(1) Právo na zadržení lze uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.


(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.


§ Záruka 5


(1) Platí zákonná záruční práva.


(2) Jako spotřebitel jste požádáni, abyste zboží ihned po dodání zkontrolovali, zda je kompletní, zjevné vady a poškození při přepravě, a o případných reklamacích co nejdříve informujte nás a dopravce. Pokud nevyhovíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.


(3) Pokud se vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se odchylka za sjednanou pouze tehdy, pokud jste o tom byli námi informováni před předložením smluvního prohlášení a odchylka byla mezi smluvními stranami výslovně a samostatně dohodnuta. .


§ 6 Volba práva, místo plnění, místo soudu


(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele se tato volba práva použije pouze do té míry, že to neodstraní ochranu poskytovanou závaznými ustanoveními práva státu obvyklého pobytu spotřebitele (příznivá zásada).


(2) Místem plnění všech služeb z obchodních vztahů s námi a místem jurisdikce je naše sídlo za předpokladu, že nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo speciální fond podle veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou jurisdikci v Německu nebo EU nebo pokud v době podání žaloby není známo vaše bydliště nebo obvyklé bydliště. Pravomoc odvolat se k soudu na jiném zákonném místě příslušnosti zůstává nedotčena.


(3) Ustanovení úmluvy OSN o prodeji se výslovně nepoužijí.


II. Informace pro zákazníka


1. Totožnost prodávajícího
SoBuy Commercial GmbH
Oficiální cesta Meiendorf 5
22145 Stohovací pole
Německo
Telefon: 040 / 63307924
E-mail: info@sobuy-shop.de


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online řešení sporů (platforma OS), která je k dispozici na adrese
https://ec.europa.eu/odr.


Nejsme ochotni a nejsme povinni se účastnit postupů pro řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími komisemi.


2. Informace o uzavření smlouvy


Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti opravy jsou prováděny v souladu s ustanoveními „Uzavření smlouvy“ našich Všeobecných podmínek (část I.)


3. jazyka smlouva, smlouva textu skladování


3.1. Smluvním jazykem je němčina.


3.2. Neukládáme úplné znění smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze data smlouvy vytisknout pomocí funkce tisku prohlížeče nebo uložit elektronicky. Poté, co obdržíme objednávku, budou vám znovu zaslány e -mailem údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy o prodeji na dálku a všeobecné obchodní podmínky.


4. kodexy chování


4.1. Podřídili jsme se kritériím kvality Trusted Shops GmbH, která si můžete prohlédnout na: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Základní vlastnosti produktu nebo služby

Základní vlastnosti produktu a / nebo služby jsou uvedeny v příslušné nabídce.


6. Ceny a způsoby platby


6.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny cenové komponenty včetně všech příslušných daní.


6.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat pomocí příslušně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a jsou navíc hrazeny vámi, pokud nebylo přislíbeno bezplatné doručení.


6.3. Dostupné způsoby platby se zobrazují pod odpovídajícím tlačítkem na našem webu nebo v příslušné nabídce.


6.4. Není-li u jednotlivých platebních metod uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.


7. dodávka


7.1. Dodací podmínky, datum dodání a případná omezení dodávek naleznete pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.


7.2. Pokud jste spotřebitelem, je zákonem stanoveno, že riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží prodaného během přepravy se na vás přenáší až při předání zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována podnikatelem nebo jinou osobou pověřenou prováděním zásilky.


8. Zákonná záruční práva


Odpovědnost za vady se řídí ustanovením „Záruka“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I). Tyto obchodní podmínky a informace pro zákazníky byly vytvořeny právníky Händlerbund, kteří se specializují na právo IT, a jsou neustále kontrolovány z hlediska právního souladu. Händlerbund Management AG garantuje právní jistotu textů a nese odpovědnost v případě varování. Více informací naleznete na: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agbservice.


poslední aktualizace: 29.11.2022

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.