Zřeknutí se odpovědnosti

Interpretace a definice


Výklad

Slova, o nichž je počáteční dopis kapitalizován, mají význam definován za následujících podmínek. Následující definovat mají stejný význam bez ohledu na to, zda se objevují v singulárním nebo v množném čísle.

definovat

Pro účely tohoto vyloučení odpovědnosti:

  • Společnost (označováno jako "společnost", "my", "nás" nebo "naše" v tomto vyloučení odpovědnosti) odkazuje na Sobuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg.
  • Servis odkazuje na web.
  • Vy znamená jednotlivec, který má přístup ke službě nebo společnosti nebo jinou právnickou osobu jménem, ​​​​​​na kterou takový jednotlivec přistupuje nebo používá službu, podle potřeby.
  • webová stránka odkazuje na sobuy, přístupný z https://www.sobuy.de/

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené ve službě jsou pouze pro obecné informační účely.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu služeb.

V žádném případě nebude společnost odpovědná za jakékoli zvláštní, nepřímé, následné nebo přímé škody nebo jakékoli škody, ať už v jednání se smlouvou, nedbalostí nebo jiným deliktem, které vyplývají z používání služeb nebo v souvislosti s používáním služeb nebo obsahových služeb. Společnost si vyhrazuje právo obsahu dodat dodatky, odstranění nebo úpravy upozornění ve službě kdykoli bez předchozího. Toto vyloučení odpovědnosti bylo vytvořeno pomocí Generátor zřeknutí se odpovědnosti.

Společnost nezaručuje, že služba je bez virů nebo jiných škodlivých součástí.

Externí odkazy vyloučení odpovědnosti

Služba může obsahovat na externí webové stránky, které nejsou poskytovány odkazy nebo udržovány nebo žádným způsobem přidružené k společnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost nezaručuje přesnost, relevanci, včasnost nebo úplnost příslušných informací na techto externích webových stránkách.

Chyby a opomenutí vyloučení odpovědnosti

Informace poskytované službou jsou pouze pro obecné pokyny týkající se zájmu. I když společnost přijme veškerá preventivní opatření, aby zajistila, že obsah služby je aktuální i přesný, může dojít k chybám. Navic, vzhledem k měnící se povaze zákonů, pravidel a předpisů, mohou dojít ke zpoždění, opomenutí nebo nepřesnosti v informacích obsažených ve službě.

Společnost neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané z používání techto informací.

Spravedlive zřeknutí se odpovědnosti

Společnost může používat materiál chráněný autorskými právy, který nebyl vždy povolen vlastníkem autorských práv. Společnost dává takový materiál k dispozici pro kritiku, komentáře, zprávy o zprávách, výuku, stipendium nebo výzkum.

Společnost se domnívá, že to představuje "spravedlivé použití" jakéhokoli takového materiálu chráněného autorským právem, jak je stanoveno v oddíle 107 autorských práv Spojených států.

Pokud si přejete použít materiál chráněný autorskými účely právy pro vaše vlastní služby, které přesahují spravedlivé použití, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.

Pohledy projevy zřeknutí se odpovědnosti

Služba může obsahovat názory a názory, které názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postavení jiného autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti, včetně společnosti.

Komentáře zveřejněné odpovědnosti uživatelů jsou jejich výhradní a uživatelé převezmou plnou odpovědnost, odpovědnost a víno za jakoukoli urážku na cti nebo soudního sporu, který vyplývá z něčeho napsaného nebo jako přímý důsledek něčeho napsaného v komentářích. Společnost neodpovídá za žádný komentář zveřejněný uživatel a umožňuje si právo odstranit jakýkoli komentář z jakéhokoli důvodu.

Žádná odpovědnost za vyloučení odpovědnosti

Informace o této službě jsou poskytovány s vědomím, že společnost se zde nezabývá vykreslováním právních předpisů, účetnictví, daní nebo jiných odborných poradenství a služeb. Jako takový by neměl být používán jako náhrada daní za konzultaci s profesionálním účetnictvím, právními předpisy nebo jinými kompetenčními poradci.

V žádném případě nebude společnost nebo její dodavatelé odpovědné za jakékoli zvláštní, případné, nepřímé nebo následné škody, které vyplývají z nebo v souvislosti s vaším přístupem nebo neschopností pro přístup nebo používání služeb.

"Použijte na vlastní riziko" zřekněte svou odpovědnost

Všechny informace ve službě jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti,i, včasnosti nebo přesnosti získaných z použití těchto informací a bez jakéhokoli druhu, výslovného nebo předpokládaného,​​​včetně, ale nejen na žádné Záruky výkonu, obchodovatelnosti kondice za určitý účel.

Společnost nebude odpovědná za vás ani nikomu jinému za žádné učiněné rozhodnutí nebo opatření přijaté v závislosti na informacích poskytnutých službou nebo za případné následné, zvláštní nebo podobné škody, i když je to doporučeno o možnosti takové náhrady škody.

Kontaktujte Nás

Máte -li jakékoli dotazy ohledně tohoto vyloučení odpovědnosti, můžete nás kontaktovat:

Poslední aktualizace: 26. dubna 2022

    nákupní podnik (0)

    Váš nákupní vozík je v tuto chvíli prázdný.